สารบัญ
   ประวัติสำนักงาน
   หน้าที่ความรับผิดชอบ
   ทำเนียบขนส่งจังหวัด
   อัตรากำลัง
   โครงสร้างสำนักงาน
   โทรศัพท์ติดต่อเรา
   การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ
   อัตราค่าโดยสารรถ
   ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
   แสดงความคิดเห็นข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   อบรมใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
   แผนผังเว็บไซต์
    ขั้นตอนการดำเนินการ
    ใบอนุญาตขับรถ
    ทะเบียนรถยนต์-จักรยานยนต์
    ทะเบียนรถบรรทุก-โดยสาร
    ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
    เว็บลิงค์
    กรมการขนส่งทางบก
    ทิศทางองค์กรกรมการขนส่งทางบก
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 2
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4
    สำนักงานขนส่งจังหวัด

DLT Check in

ระบบ Android
ระบบ iOS
วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 "เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางบกให้มีคุณภาพและปลอดภัย" ี
เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง


การออกหมายเลขทะเบียนรถ
ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
พ.ร.บ.ขนส่ง
ประเภทรถที่จดทะเบียน เริ่มต้นหมายเลขทะเบียน
รถโดยสาร 10 - 1652
รถขนาดเล็ก 20 - 1185
รถโดยสารไม่ประจำทาง 30 - 0191
รถโดยสารไม่ประจำทาง
(รถตู้ชนิดพิเศษ)
36 - 0043
รถโดยสารส่วนบุคคล 40 - 0265
รถบรรทุกไม่ประจำทาง 70 - 0817
รถบรรทุกส่วนบุคคล 82 - 5492
พ.ร.บ.รถยนต์
ประเภทรถที่จดทะเบียน เริ่มต้นหมายเลขทะเบียน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน กต 5920
เพชรบูรณ์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน นข 3418
เพชรบูรณ์
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล บห 1453
เพชรบูรณ์
รถจักรยานยนต์
1กช 6862
เพชรบูรณ์

ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์แก่เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รุ่นที่ 4
ตั้งด่านปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายขนส่งและกฎหมายรถยนต์
การปฏิบัติงานตรวจหาเสพติดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง
ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารผิดกฎหมาย
จุดบริการร่วมอาชีวศึกษา ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย
ภาพกิจกรรมอื่นๆ >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชัรถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 , [ แบบฟอร์มคำขอ ] , [ แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ]
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การเดินรถตู้โดยสารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชัรถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ หมวดอักษร บษ
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ปเพื่อใช้ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
อ่านต่อทั้งหมด >>
ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2559
ดีเดย์!!! 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการติดตามและกำกับ พฤติกรรมการขับรถ มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางถนน และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งอย่างยั่งยืน
ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เข้มงวดกวดขันผู้ขับรถที่ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดและเดินรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง หมวด 2 และหมวด 3 ลง กิโลเมตรละ 3 สตางค์ โดยพิจาราณาจากโครงสร้างต้นทุนการเดินรถ และการคาดการณ์แนวโน้มราคาน้ำมันดีเซล ดีเดย์ !!! 20 สิงหาคม 2558 เริ่มใช้อัตราค่าโดยสารใหม่
ดีเดย์!!! 1 สิงหาคมนี้ เดินหน้าจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสู่ระยะยั่งยืน คุมเข้มมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ระบุ เสื้อ คน บัตร รถ ข้อมูลต้องถูกต้องตรงกัน
ข่าวสำนักงาน >>
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก >>

webboard สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
webboard สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
***ขอความร่วมมือในการงดตั้งกระทู้ที่เกี่ยวข้องกันการเมืองทุกรูปแบบ
***กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ กฎ กติกา มารยาท

  ข่าว 13 ก ค 59 สนง ขนส่งจังหวัดจัดอบรมพนักงานขับรถโรงเรียน.... สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากร [วันชัย ศรีเหนี่ยง] [19 ก.ค. 2559] :: (0)
  สอบถามประมูลป้าย กต. เมื่อไรครับ [ผู้แสวงหา] [28 พ.ค. 2559] :: (1)
  กรมการขนส่งทางบกขยายอายุใบอนุญาตขับรถชั่วคราวจาก 1 ปีเป็น 2 ปี [TeMuS] [27 พ.ค. 2559] :: (0)
  สอนขับรถยนต์ [น้อง] [17 พ.ค. 2559] :: (0)
  ถ้าสอบใบขับขี่ข้อเขียนไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร [ไม่มีชื่อ] [17 พ.ค. 2559] :: (0)
  การแจ้งรถกระบะใส่เพลาลอย, เสริมแหนบ มีขั้นตอนอย่างไร? เอกสารที่ต้องใช้?  [สตวรรษ] [25 เม.ย. 2559] :: (0)
  อยากได้ไฟด์ pdf พรบ.ที่คุ้มครองคนตาบอดสีครับ [piakillua] [4 เม.ย. 2559] :: (0)
  สอบถามเรื่องทำใบขับขี่ ท.4 ครับ [ผู้สงสัย] [30 มี.ค. 2559] :: (1)
  ถามเรื่องต่อใบขับขี่ [สงสัย] [7 มี.ค. 2559] :: (3)
  GPS กรมขนส่ง [http://www.gpsthailand.org] [3 มี.ค. 2559] :: (0)

สถิติการดำเนินการต่างๆ
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งก๊าซในจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ใบกำกับการขนส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
168 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5672-0513 , 0-5671-1719 , 0-5672-1590 อีเมล์ : phetchabun@dlt.go.th
คุณเข้าชมเป็นคนที่ : เริ่มนับตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2554
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559