สารบัญ
   ประวัติสำนักงาน
   หน้าที่ความรับผิดชอบ
   ทำเนียบขนส่งจังหวัด
   อัตรากำลัง
   โครงสร้างสำนักงาน
   โทรศัพท์ติดต่อเรา
   การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ
   อัตราค่าโดยสารรถ
   ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
   แสดงความคิดเห็นข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   อบรมใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
   แผนผังเว็บไซต์
    ขั้นตอนการดำเนินการ
    ใบอนุญาตขับรถ
    ทะเบียนรถยนต์-จักรยานยนต์
    ทะเบียนรถบรรทุก-โดยสาร
    ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
    เว็บลิงค์
    กรมการขนส่งทางบก
    ทิศทางองค์กรกรมการขนส่งทางบก
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 2
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4
    สำนักงานขนส่งจังหวัด

วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ : พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน และสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ | วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก : มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน | ค่านิยมและวัฒนธรรม กรมการขนส่งทางบก : S (Service Mind): บริการดี ยิ้มด้วยใจ พร้อมให้บริการ มาตรฐานเป็นเลิศ , M (Morality): มีคุณธรรม ฟังความคิดเห็น เน้นรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ , D (Development): นำสู่การพัฒนา เทคโนโลยีนำสมัย ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ | พันธกิจ กรมการขนส่งทางบก : 1. จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ , 2. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล , 3. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน , 4. กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย , 5. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ , 6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

การออกหมายเลขทะเบียนรถ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2557
พรบ.ขนส่ง
ประเภทรถที่จดทะเบียน เริ่มต้นหมายเลขทะเบียน
รถโดยสาร 10 - 1632
รถขนาดเล็ก 20 - 1181
รถบรรทุกไม่ประจำทาง 70 - 0644
รถบรรทุกส่วนบุคคล 82 - 4043
พรบ.รถยนต์
ประเภทรถที่จดทะเบียน เริ่มต้นหมายเลขทะเบียน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน กฉ - 7352
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน นข - 3099
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล บว - 8981
รถจักรยานยนต์ 1กฆ - 7569

ภาพกิจกรรม
ตรวจสอบความพร้อมพนักงานขับรถและตัวรถ พร้อมตรวจสารเสพติด
โครงการ อบต.สัมพันธ์ ประสานเพื่อการบริการเชิงรุก ประจำปี พ.ศ.2557
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบอุปกรณ์การตรวจสารเสพติด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพกิจกรรมอื่นๆ >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ปเพื่อใช้ในโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
อ่านต่อทั้งหมด >>
ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวย
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดแบบเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม และ การแสดงสถานที่รอรับคนโดยสารและหมายเลขประจำตัวคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำประวัติคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2557
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องประตูทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉิน สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ. 2557
สขจ.เพชรบูรณ์ ขอแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ทราบการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะสามารถเลือกใช้บริการทั้งรถตู้โดยสารประจำทางและรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง
มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถที่ไม่ถูกต้อง
ข่าวสำนักงาน >>

webboard สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
webboard สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
***ขอความร่วมมือในการงดตั้งกระทู้ที่เกี่ยวข้องกันการเมืองทุกรูปแบบ
***กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ กฎ กติกา มารยาท

  เล่มทะเบียนรถบรรทุกของพ่อหายคะ ใครรู้บ้างว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะ [Chonticha] [15 ต.ค. 2557] :: (1)
  รถสีขาว เปลื่ยนสีหลังคาเป็นสีดำ รถเก๋ง ต้องแจ้งเปลี่ยนสีไหม? [Tewan yu] [6 ต.ค. 2557] :: (1)
  สอบถามครับ [รุ่งเรือง ปัญญาแก้ว] [29 ก.ย. 2557] :: (1)
  ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ทำให้หมดอายุพร้อมกันได้ไหม [ต้น] [18 ก.ย. 2557] :: (1)
  ถ้าต่อ พรบ.แต่ไม่เสียภาษีรถประจำปี จะได้ป้ายแสดงการเสียภาษีไหม [ผู้ไม่รู้] [8 ก.ย. 2557] :: (1)
  เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าได้เสียภาษีรถประจำปีแล้ [kero] [8 ก.ย. 2557] :: (2)
  ขอเลขจังหวัดอื่นได้หรือเปล่า [มลิ] [8 ก.ย. 2557] :: (1)
  เลข 6921  [ประเทือง] [8 ก.ย. 2557] :: (0)
  การดำเนินการเกี่ยวกับการใส่หลังคารถกระบะซึ่งอยู่ในช่วงการเช่าซื้อ [แอ๊ด ป่าไม้วิเชียรบุรี] [7 ก.ย. 2557] :: (1)
  สอบถามว่ามีโครงการจัดอบรมทำใบขับขี่วันเสาร์อาทิตย์บ้างมั้ยค่ะ [jaruwan] [4 ก.ย. 2557] :: (2)

สถิติการดำเนินการต่างๆ
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งก๊าซในจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ใบกำกับการขนส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
168 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5672-0513 , 0-5671-1719 , 0-5672-1590 อีเมล์ : phetchabun@dlt.go.th
คุณเข้าชมเป็นคนที่ : เริ่มนับตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2554
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2557