สารบัญ
   ประวัติสำนักงาน
   หน้าที่ความรับผิดชอบ
   ทำเนียบขนส่งจังหวัด
   อัตรากำลัง
   โครงสร้างสำนักงาน
   โทรศัพท์ติดต่อเรา
   การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ
   อัตราค่าโดยสารรถ
   ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
   แสดงความคิดเห็นข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   อบรมใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
   แผนผังเว็บไซต์
    ขั้นตอนการดำเนินการ
    ใบอนุญาตขับรถ
    ทะเบียนรถยนต์-จักรยานยนต์
    ทะเบียนรถบรรทุก-โดยสาร
    ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
    เว็บลิงค์
    กรมการขนส่งทางบก
    ทิศทางองค์กรกรมการขนส่งทางบก
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 2
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4
    สำนักงานขนส่งจังหวัด

DLT Check in

ระบบ Android
ระบบ iOS
วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ : พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน และสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ | วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก : มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน | ค่านิยมและวัฒนธรรม กรมการขนส่งทางบก : S (Service Mind): บริการดี ยิ้มด้วยใจ พร้อมให้บริการ มาตรฐานเป็นเลิศ , M (Morality): มีคุณธรรม ฟังความคิดเห็น เน้นรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ , D (Development): นำสู่การพัฒนา เทคโนโลยีนำสมัย ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ | พันธกิจ กรมการขนส่งทางบก : 1. จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ , 2. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล , 3. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน , 4. กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย , 5. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ , 6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

การออกหมายเลขทะเบียนรถ
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2558
พรบ.ขนส่ง
ประเภทรถที่จดทะเบียน เริ่มต้นหมายเลขทะเบียน
รถโดยสาร 10 - 1644
รถขนาดเล็ก 20 - 1181
รถโดยสารไม่ประจำทาง 30 - 0164
รถโดยสารไม่ประจำทาง
(รถตู้ชนิดพิเศษ)
36 - 0011
รถโดยสารส่วนบุคคล 40 - 0257
รถบรรทุกไม่ประจำทาง 70 - 0707
รถบรรทุกส่วนบุคคล 82 - 4426
พรบ.รถยนต์
ประเภทรถที่จดทะเบียน เริ่มต้นหมายเลขทะเบียน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน กฉ - 9385
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน นข - 3171
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล บษ - 2317
รถจักรยานยนต์ 1กง - 7604

ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC
โครงการขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ
โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดตั้งระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในระดับจังหวัด
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน โรงเรียนการขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาบึงสามพัน ตั้งจุดตรวจสอบรถ
ภาพกิจกรรมอื่นๆ >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ปเพื่อใช้ในโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
อ่านต่อทั้งหมด >>
ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยผู้โดยสารรถโดยสารประจำทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
ขอความร่วมมือขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังบนทางหลวงหมายเลข 12
ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เข้มงวดผู้ขับรถที่ขับรถเร็ว และเดินรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เตือนผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ไม่เสพสารเสพติดให้โทษ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถ
ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ขอประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน ในช่วงเปิดเทอมนี้
ข่าวสำนักงาน >>

webboard สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
webboard สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
***ขอความร่วมมือในการงดตั้งกระทู้ที่เกี่ยวข้องกันการเมืองทุกรูปแบบ
***กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ กฎ กติกา มารยาท

  ป้ายทะเบียนหายเป็นทะเบียนกรุงเทพแต่อยู่ชลบุรี..สามารถติดต่อขอทำที่ชลบุรีได้มั๋ยครับ [วิรุจ แสงทอง] [22 มี.ค. 2558] :: (0)
  ขอสอบถามเกี่ยวกับทะเบียนรถ [น้ำฝน] [13 มี.ค. 2558] :: (1)
  สอบถามการ โอนรถจดทะเบียนที่จังหวัดอื่น ภาษีขาด 5 ปี [ss] [6 มี.ค. 2558] :: (2)
  ตรวจสอบภาษีค้างชำระอย่างไรครับ [อ้น] [4 มี.ค. 2558] :: (1)
  ใบขับขี่หมดอายุเกิน 2 ปีต่อได้ไหม [ปริญญา] [13 ก.พ. 2558] :: (2)
  ปัจจุบันทำใบขับขี่รถยนต์กี่วันได้ใบขับขี่ครับ [ปริญญา] [13 ก.พ. 2558] :: (1)
  สอบถามสอบใบขับขี่รถยนต์ [ผู้สอบถาม] [8 ก.พ. 2558] :: (2)
  สอบถามเรื่องสอบใบขับขี่ ท 2 เปิดวันไหนบางครับ ( ทุกประเภทใช่ไหมครับ) [สรายุทธ] [5 ก.พ. 2558] :: (2)
  สอบถามเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ค่ะ [ปุยฝ้าย] [26 ม.ค. 2558] :: (3)
  ขอรายระเอียดการจดทะเบียนรถ6ล้อคะ [อรุณี] [21 ม.ค. 2558] :: (1)

สถิติการดำเนินการต่างๆ
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งก๊าซในจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ใบกำกับการขนส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
168 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5672-0513 , 0-5671-1719 , 0-5672-1590 อีเมล์ : phetchabun@dlt.go.th
คุณเข้าชมเป็นคนที่ : เริ่มนับตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2554
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2558